در جلسه اي با حضور كارشناس گروه توسعه  سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده دهياران بخش مركزي و مسئول شوراي بخش مركزي تايباد مطالعات و مدير و كارشناسان اداره ميراث فرهنگي تايباد،  سند تفصيلي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روستايي بخش مركزي شهرستان تايباد  كه به كارفرمايي سازمان جهاد كشاورزي استان توسط مشاور تهيه گرديده در حوزه هاي وظايف ذاتي ميراث فرهنگي مورد بررسي قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي، مجيد حسيني مدیر میراث فرهنگی شهرستان تایباد گفت:  با اشاره به اينكه به موازات توسعه روستاها و فراهم سازي امكانات رفاهي براي روستائيان عزيز مي بايست با آموزش و اقدامات فرهنگي از بهم ريختگي و تغيير  بافت سنتي – فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي و بخصوص تغيير سيماي روستاها جلوگيري كرد تا امكان استفاده از پتانسيل بكر و دست نخورده روستاها براي جذب گردشگران و توريست مهيا شود.

او در ادامه با اشاره به نمونه ها و افراد  شاخص در كشور كه توانسته اند با بهره گيري از ظرفيتهاي اصيل فرهنگي – اجتماعي و سيره زندگي روستايي در جذب گردشگران و توريستهاي خارجي بخصوص كشورهاي غربي موفق بوده و درآمد قابل توجهي را به اقتصاد روستاها تزريق و خود در رديف كارآفرينان برتر در زمينه گردشگري قرار گيرند  به ظرفيت ها و پتانسيلهاي بسيار خوب و بالاي روستاهاي شهرستان تايباد در زمينه هاي ميراث فرهنگي – صنايع دستي و مناطق بكر گردشگري اشاره و آمادگي ميراث فرهنگي را براي تعامل با دهياران و شوراهاي روستايي براي استفاده از اين پتانسيلها اعلام کرد.

وي اضافه كرد: ميراث فرهنگي بخصوص در زمينه توسعه و ترويج و آموزش صنايع دستي و هنرهاي سنتي بومي آمادگي دارد كليه امكانات لازم اعم  تجهيزات و لوازم نظير دار فرت و گليم و يا چرخ سفالگري و مواد اوليه و حتي مربي را براي آموزش جوانان در روستاها تامين تا بخصوص صنايع دستي بومي نظير فرت بافي – گليم بافي رونق دوباره بدست آورده و طبيعتا از مشكل بيكاري و مهاجرت جوانان از روستاها نيز جلوگيري شود.

در ادامه جلسه سند توسعه مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد يك نسخه كامل از گزارش در اختيار ميراث فرهنگي قرار گرفته تا بررسي و در صورت ازوم نظرات اصلاحي و تكميلي به مشاور جهت درج و لحاظ در گزارش ارائه شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1394051516