به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان البرز مهنازطاهری سرپرست معاونت میراث فرهنگی ،اظهار داشت: مرمت و ساماندهی دژ محوطه ازبکی ازمحل اعتبارات ملی درسال93باسرپرستی هیات ابراهیم حیدری ازپیشکسوتان باستان شناسی وحفاظت ومرمت درحال انجام است.

وی ادامه داد: محوطه ازبکی به شماره ثبت ملی955درسال1352دارای چندین تپه اقماری چون مارال ،دوشان،جیران ،یان و تپه اصلی(دژمادی)است.تپه اصلی محوطه ازبکی به ارتفاع25متراست که بربالای آن دژمادی طی کاوش های باستان شناسی به سرپرستی دکترمجیدزاده ازسال 1377-1381اززیرخاک بیرون آمده دراثرگذشت زمان وبرای جلوگیری ازآسیبهای طبیعی ونزولات جوی و...یافته های معماری این دژ نیاز به مرمت و ساماندهی وتجدید حفاظت پیداکرد.

طاهری ادامه داد: دژمادی محوطه ازبکی از معدود دژهای مادی درخاک ایران است که دراثرمطالعات باستان شناختی سرازخاک بیرون آورده است.لازم به ذکراست که یافته های معماری تپه های دوشان ،مارال،جیران ازمحل اعتبارات ملی درسالهای قبل توسط ابراهیم حیدری مرمت شد درتاریخ 22/5/94 میر عابدین کابلی و ناصرنوروززاده چگینی ازپیشکسوتان باستان شناسی ایران ازاین اثربزرگ بازدید کردند قبل ازشروع عملیات مرمت،این اثرتوسط حمیده چوبک رییس پژوهشکده باستان شناسی کشور موردبازدید قرارگرفت.

انتهای پیام/

کد خبر 1394052520