مرکز آموزش علمی- کاربردی صنایع دستی  اردبیل برای ترم مهر در سه رشته کارشناسی ثبت نام می کند.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی سازمان، به نقل از رسول اسماعیلی کیا، نماینده تام الاختیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی سازمان در اردبیل، رشته های؛ کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری با کد 6375 ، کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری با کد 6385 و مهندسی فناوری معماری-طراحی ونوسازی بافت های فرسوده با کد 2270 رشته های کارشناسی این مرکز هستند که برای ترم مهر سالجاری جذب دانشجو خواهیم داشت .

وی در پایان گفت:  با حمایت های موسسه آموزش عالی سازمان و خصوصا جناب آقای دکتر امیر انتخابی، رئیس موسسه خوشبختانه این مرکز از رکود چند ساله خارج شده و توانست در ثبت نام کاردانی از استقبال مناسبی در ثبت نام دانشجویان برخوردار شود و امید است که در مقطع کارشناسی نیز بتوانیم این روند را ادامه داده و حتی تسریع کنیم.

\n
\n

انتهای پیام/

کد خبر 1394060921