رئيس اداره روابط عمومي و امور فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي از عضويت مديران روابط عمومي دستگاه هاي استان در انجمن ميراث فرهنگي خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اين اداره كل، محمد رضا پهلوان با اعلام اين خبر گفت: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده و توافق هاي صورت گرفته مديران روابط عمومي دستگاه هاي مختلف استان خراسان رضوي به عضويت انجمن ميراث فرهنگي در مي آيند.

وي گفت: حوزه ميراث فرهنگي ملي و فرابخشي است و صرفا متعلق به اداره ميراث فرهنگي نيست و حفظ وحراست از ميراث فرهنگي و معرفي و انتقال مواريث فرهنگي به آيندگان يك وظيفه همگاني است.
وي افزود: به همين منظور برنامه ريزي شده كه تمامي مديران روابط عمومي دستگاه هاي ادراي استان خراسان رضوي به عضويت افتخاري انجمن دوستداران ميراث فرهنگي درآيند.

وي با اشاره به اهميت روابط عمومي ها و نقش اين حوزه در اطلاع رساني، آموزش و آگاهي بخشي به اقشار مختلف جامعه و گروه هاي هدف درون سازماني و برون سازماني افزود: به طور حتم حضور و عضويت مديران روابط عمومي دستگاه هاي مختلف مي تواند به افزايش آگاهي مردم نسبت به اهميت مواريث فرهنگي مادي ومعنوي كمك كند.

پهلوان يادآور شد: در اين ميان استان خراسان رضوي با برخورداري از هزاران اثر فرهنگي و تاريخي و نيز مواريث معنوي به جاي مانده از گذشته و سنت هاي زيباي ايراني – اسلامي از اهميت ويژه اي برخوردار است كه حفظ، حراست و انتقال آن ها به نسل آينده يك وظيفه همگاني است.

وي خاطر نشان كرد: عضويت مديران دستگاه هاي  مختلف در انجمن دوستداران ميراث فرهنگي يك گام ارزشمند براي حفاظت و حراست از ميراث فرهنگي و مرزهاي تاريخي اين سرزمين كهن است.

\n
\n

انتهای پیام/

کد خبر 1394062911