سرپرست معاونت گردشگری استان گلستان گفت: با ایجاد زمینه های همکاری مشترک با دانشگاه علوم پزشکی این استان، زمینه های توسعه و گسترش فعالیت ها در توسعه گردشگری سلامت گلستان، فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان؛ رحمان فرمانی سرپرست معاونت گردشگری این اداره کل در چهارمین جلسه کارگروه گردشگری سلامت که به همت سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان برگزار شد، ضمن بیان مفاهیم صنعت گردشگری سلامت افزود: با توجه به اهمیت صنعت گردشگری درجذب گردشگران داخلی وخارجی، برنامه ریزی مطلوب جهت بهره مندی از ظرفیت های استان ضروری است.
وی درادامه به نحوه فعالیت مراکز درمانی اعم از بیمارستان ها و متقاضیان سرمایه گذاری و روند کسب مجوز شرکت های گردشگری سلامت در سطح استان اشاره داشت و ادامه داد: همکاری بیشتر از سوی دانشگاه علوم پزشکی و این اداره کل برای انجام برنامه ریزی مستمر و دقیق به منظور ازدیاد زمینه های مشترک جهت توسعه گردشگری سلامت با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در استان در دستور کار قرار گیرد و بر توسعه ورونق گردشگری سلامت دراستان تلاش گردد.
فرمانی همچنین خاطر نشان کرد: مقررشده بررسی های لازم برای وضعیت موجود در نحوه انجام خود ارزیابی واحد بیماران بین الملل در بیمارستان ها و همچنین فرآیند نظارت برعملکرد شرکت های گردشگری سلامت و بیمارستان های تابعه صورت گیرد.
وی اظهار امیدواری کرد: با ساماندهی گردشگری سلامت ، گام های موثری در راستای توسعه ورونق صنعت گردشگری استان گلستان برداشته شده وباید بر رونق اقتصادی منطقه تلاش شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1394081911