میراث فرهنگی درکشور بیش از اعتبار نیازمند تغییر نگاه است

رئیس اداره کل موزه های کشور در نشست معاونین میراث فرهنگی کشور گفت : میراث فرهنگی در کشور بیش از اعتبار نیاز به تغییر نگاه داردوبنیان میراث فرهنگی دانش محور است نه پول محوربنابراین تغییر نگاه در این حوزه سبب کاهش و حذف تخریب ها و بسیاری از مشکلات می شود.

 

نشست معاونین میراث فرهنگی در شهرستان سبب شد تا بار دیگر متخصصان حوزه میراث فرهنگی گرد هم جمع شوند و به بررسی مسائل و مشکلات حوزه میراث فرهنگی بپردازند. در این نشست که اواخر هفته گذشته برپا شد، «محمدرضا کارگر» رئیس اداره کل موزه های کشور به نقش دانش بنیان میراث فرهنگی اشاره کرد. به گفته او، میراث فرهنگی بیش از آنکه نیازمند پول و اعتبار باشد، نیاز به تغییر نگاه در جامعه دارد.

 

به گفته رئیس اداره کل موزه های کشور، درحال حاضر بسیاری از خانه های تاریخی در یزد تنها به خاطر تغییر نگاه مردم حفظ می شود. به طوری که شرایط به گونه ای شده که کمتر شاهد تخریب بناهای تاریخی هستیم.

 

او گفت: اگر تغییر نگاه را در جامعه ایجاد شود، دیگر سازمان میراث فرهنگی متولی میراث فرهنگی در کشور نیست و مردم و تمامی دستگاه ها خود را موظف به پاسداری از میراث فرهنگی می کنند.

 

او تاکید کرد: متاسفانه در چند سال اخیر اقدامات معاونت میراث فرهنگی که می توانست دستاوردها و تلاش معاونین میراث فرهنگی را به شیوه ماندگار باورپذیر کند و سبب تغییر نگاه در جامعه شود تضعیف شد. هر چند که هم اکنون در تلاش هستیم که دوباره با تلاش متخصصان این حوزه معاونت میراث فرهنگی را دوباره احیاء کنیم.

 

رئیس اداره کل موزه های کشور همچنین به نقش و اهمیت موزه ها در ارتقاء میراث فرهنگی اشاره کرد و افزود: موزه ها ظرفیتی هستند که زمینه ساز ملاقات مردم با میراث فرهنگی هستند. چنانچه اگر میراث فرهنگی بخواهد رشد و ارتقاء پیدا کند در وهله اول لازم است که به توسعه موزه ها بپردازد.

 

 کارگر گفت: اگر قرار است میراث فرهنگی در جایگاه مناسبی قرار بگیرد باید کیفیت موزه داری در ایران تغییر کند چراکه وضعیت فعلی موزه های ایران دیگر برای مردم مناسب نیستند.

 

او موزه های کشور را نیازمند دو تغییر اصلی دانست و گفت: درحال حاضر 2 تغییر اساسی در موزه ها لازم است. در مرحله اول باید موزه ها از مکانی شی محور خارج و تبدیل به موزه های جامعه محور شوند و در مرحله بعد باید از دولت محوری خارج و به موزه های مردم محور تبدیل شوند.

انتهای پیام/

کد خبر 139410198