اولین جلسه ستاد اجرايي خدمات سفر استان خراسان رضوي ويژه نوروز 95 با حضور دبير، روئساي كميته ها و مديران کل دستگاه هاي عضو اين ستاد در اتاق جلسات اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي به عنوان دبيرخانه ستاد اجرايي خدمات سفر استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی در اين جلسه كه مديراني از استانداري خراسان رضوي، فرماندار شهرستان مشهد و جمعي از مديران دستگاه هاي متولي حوزه سفر و گردشگري استان حضور داشتند مهمترين موضوعات و محورهاي ارائه خدمات به زائران و گردشگران نوروزي مورد بررسي قرار گرفت و بر آمادگي كامل مشهد و ساير شهرستان هاي استان خراسان رضوي براي ميزباني و پذيرايي از زائران و گردشگران تاكيد شد.


در اين جلسه حسين زارع صفت مدير كل ميراث فرهنگي خراسان رضوي و دبير ستاد اجرايي خدمات سفر با ارائه گزارشي از اقدامات و برنامه ريزي هاي انجام شده در خصوص ارائه خدمات به زائران و گردشگران با تاكيد بر آمادگي كامل مجموعه دستگاه هاي متولي و عضو ستاد اجرايي خدمات سفر براي ارائه خدمات شايسته به زائران و گردشگران نوروزي گفت: در اين خصوص برنامه ريزي ها و تمهیدات لازم انديشيده شده است.

وي افزود: درخواست من از روسای كميته هاي عضو ستاد اجرايي خدمات سفر استان اين است كه هرچه سريع تر جمع بندي برنامه هاي خود را به دبيرخانه ستاد ارائه كنند تا در زمان باقي مانده به نوروز 95 بتوانيم به يك برنامه واحد و جامع در خصوص خدمت رساني به زائران و گردشگران دست يابيم.

وي هم چنين با اشاره به ظرفيت هاي متعدد استان خراسان رضوي در هر سه حوزه ماموريت هاي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اضافه كرد: برنامه ريزي ها و اقدامات بايد به گونه اي باشد كه تمامي ظرفيت هاي استان خصوصا در حوزه ماموريت هاي سه كانه اين اداره كل به خوبي معرفي و مورد استفاده قرار گيرد.

زارع صفت با اشاره به سابقه تاريخي و تمدني شهرستان هاي مختلف استان و نيز ظرفيت هاي موجود در هرشهر يادآور شد: اين اداره كل با همكاري و هماهنگي فرمانداران شهرهاي مختلف نسبت به تعيين يك شعار به عنوان برند براي هر شهرستان اقدام كرده كه با تعيين هر برند براي هر کدام از شهرستان مي توان از طرفيت هاي آن شهرستان به نحو مطلوب در ارائه خدمات به گردشگران استفاده كرد.

وي گفت: به عنوان مثال مشهد قبله دل ها، سبزوار ديار سربداران، قوچان مهد تمدن و فرهنگ، خواف ديار ميراث هاي ماندگار، فريمان شهر انديشه هاي مطهر و ... از جمله شعارهای پيشنهادي اين ادراه كل براي ايجاد يك برند براي هر شهرستان است كه بسياري از آن ها مورد موافقت فرمانداران نيز قرار گرفته است.

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع سدتي و گردشگري خراسان رضوی هم چنين با اشاره به اهميت تبليغات، اطلاع رساني وآموزش به موضوع توليد محصولات فرهنگي ستاد اجرايي خدمات سفر به منظور راهنمايي هرچه بيشتر گردشگران نيز اشاره كرد و افزود: يكي از موضوعاتي كه بايد به ان توجه بيشتري شود توليد محصولات فرهنگي مانند كتابچه، بروشور، نقشه و سي دي به صورت واحد و منسجم و يك دست است به گونه اي كه گردشگر با دريافت اين توليدات فرهنگي از هر كدام از دستگاه هاي عضو ستاد اجرايي خدمات سفر به راحتي بتواند راهنمايي شود و اطلاعات لازم را به دست آورد.

وي اظهار داشت: يكي ديگر ازموضوعاتي كه امسال و در نوروز 95 بايد به آن در استان توجه بيشتري شود افزايش ميزان ماندگار ي گردشگر و توقف وي در هر شهر و يا منطقه مقصد سفر اوست.

وي گفت: در كنار ارائه خدمات شايسته به گردشگر بايد ميزان توقف وي در هر شهر نيز افزايش يابد و اين مهم با اطلاع رساني، آموزش و فرهنگ سازي به دست مي آيد و بر همين اساس فرهنگ ميزباني و فرهنگ پذيرش از مهمان بايد بيش از پيش تقويت شود.

در اين جلسه هم چنين رضا منصوري فرماندار مشهد نيز در سخناني با اشاره به هماهنگي و همكاري لازم بين دستگاه هاي عضو ستاد اجرايي خدمات سفر استان گفت: خوشبختانه برنامه ريزي هاي خوبي انجام شده و در اين خصوص آمادگي كامل وجود دارد.

وي افزود: هرچقدر هماهنگي و همكاري بين دستگاه هاي عضو افزايش يابد ميزان خدمات رساني به گردشگران و در نتيجه ميزان رضايتمندي انان افزايش خواهد يافت.

وي خاطر نشان كرد: با توجه به حجم بالاي زائر و گردشگر ورودي به مشهد مقدس در تعطيلات نوروز ببرنامه ريزي ها در اين خصوص بايد به نحو شايسته اي صورت گيرد تا ارائه خدمات به زائران و گرشدگران با كمترين مشكلي ارائه شود.

يادآور مي شود دراين جلسه هم چنين تعدادي از حاضران در جلسه و روئساي كميته هاي عضو ستاد اجرايي خدمات سفر خراسان رضوي به بيان ديدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند و دستورالعمل جديد ارتقاء خدمات سفر، اهداف، ساختار تشکیلاتی، شرح وظایف کمیته ها ، شاخص های تهیه گزارش عملکرد و تاکیدات دبیرخانه ستاد توسط احمد ديناري جانشین دبیر ستاد اجرايي خدمات سفر استان براي حاضران در جلسه تشريح شد.

 

انتهای پیام/

کد خبر 1394102215