مرمت و استحکام بخشی کاشی فرشهای مسجدشیخ لطف اله

مدیرگروه امانی اداره میراث فرهنگی استان اصفهان از آغار مرمت و استحکام بخشی کاشی فرش های مسجد شیخ لطف الله همزمان با دهه فجر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان منصور زیرک بااعلام این خبر افزود: باتوجه به بازدیدهای دوره ای به عمل آمده ازبناها شاهد آن بودیم که کاشی فرش های کف شبستان و همچنین زیرزمین مسجدشیخ لطف اله درقسمت هایی ازبسترخود جداگردیده ویا درحال جداشدن بود.به همین منظور وباتوجه به درپیش بودن ایام نوروز و آماده سازی بناها برای استقبال ازمهمانان نوروزی پس ازبررسی ومانیتورینگ کلیه ی قسمت های کف مسجد نقاط درخطرشناسایی و کارمرمت واستحکام بخشی کاشی ها آغازگردید.

وی درادامه افزود: دربرخی ازقسمتها بعلت فرسودگی ملات بستردرطول زمان ورفت وآمدهای مکرر تعدادی ازکاشی های کف شبستان اصلی وزیرزمین ازبسترخود جداشده ویا درشرف جدا شدن بودند که با توجه به سرعت عمل وشناسایی به موقع کارشناسان گروه امانی خسارتی به هیچ یک ازکاشی ها واردنگردید.

زیرک افزود: پس از بسترسازی مجدد، کاشی های شبستان اصلی درجای خود استحکام بخشی شده و مرمت واستحکام بخشی کاشی های زیرزمین همزمان با دهه فجر توسط استادکاران گروه امانی معاونت میراث با اعتباری بالغ بر دویست میلیون ریال درحال انجام ودرمدت دوماه ازشروع عملیات به پایان خواهد رسید.

انتهای پیام/

کد خبر 1394111839