ششمین جلسه کارگروه گردشگری استان فارس در شیراز برگزار شد

ششمین جلسه کارگروه گردشگری ، میراث فرهنگی  و صنایع دستی استان فارس با حضور معاون گردشگری و زیارت استاندار فارس و دبیری مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری استان در شیراز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس دراین جلسه اعضای کارگروه به تبادل نظر درخصوص مصوبات کمیته های تخصصی کار گروه و شامل کمیته ای گردشگری سلامت ، طبیعی ، تاریخی و مذهبی پرداختند. 
دراین جلسه شاپور رستمی معاون گردشگری وامور زیارتی استاندار فارس با بیان اینکه گردشگری سلامت دراستان فارس باید رونق بیشتری بگیرد گفت : ازتمامی ظریفت های استان فارس درخصوص توسعه گردشگری سلامت باید نهایت بهره را برد. 
وی افزود: برای توسعه گردشگری سلامت باید بخش خصوصی و دولتی درکنار یکدیگر فعالیت کنندکه در این استان و طبق برنامه ریزی و سیاست گذاری نظارت و برنامه ریزی ها با بخش دولتی و اجرای طرح به عهده بخش خصوصی می باشد. 
رستمی ادامه داد : همین اینک دفاتر خدمات مسافرتی متعددی دراستان فارس دراین حوزه فعال هستند که با توجه به اینکه ویزای درمانی در فرودگاه شیراز صادر می شود و این استان دارای کادر پزشکی مناسب و بیمارستانهای فوق تخصصی متناسبی است جا دارد که هرچه سریعتر شاهد توسعه این نوع گردشگری درفارس و به تبع آن درشهر شیراز باشیم .
معاون استاندار فارس درادامه این جلسه به ضرورت توسعه گردشگری مذهبی و زیارتی درفارس تأکید کرد و گفت : باید سند چشم اندازی برای توسعه گردشگری مذهبی در فار س در نظر گرفته شود. وی درادامه به عقد تفاهم نامه ای میان اوقاف ، میراث فرهنگی و آموزش پرورش درخصوص معرفی بقاء متبرکه و آثار تاریخی استان به دانش آموزان اشاره کرد و گفت : باید هرچه سریعتر آثار شاخص مذهبی استان به درستی معرفی گردند.
درادامه این جلسه دکتر مصیب امیری مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری فارس نیز طی سخنانی گفت : درحال حاضر 36 اثر میراث معنوی فارس در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده اند و طی یک ماه گذشته 25 اثر تاریخی – فرهنگی استان نیز در فهرست ملی جای گرفته است . 
وی ادامه داد : خوشبختانه کمیته های تخصصی گردشگری سلامت ، طبیعی ، تاریخی ، مذهبی فعال شده اند و دارای مصوبات بودند که این مصوبات پس از تصویب درکارگروه گردشگری استان به شورای توسعه و برنامه ریزی استان ارسال خواهد شد. 
وی برضرورت توسعه گردشگری در استان فارس تاکید کرد و گفت : راه اند ازی شهرک صنایع دستی فارس در شیراز یکی از مصوبات اصلی کیمته گردشگری تاریخی استان است که امیدواریم هرچه سریعتر این شهرک با هدف تجمیع و توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی فارس صورت گیرد. مدیرکل میراث فرهنگی درادامه بر لزوم طرح جامع گردشگری استان تأکید کرد و افزود: با توجه به اینکه فارس نیازمند طرح جامع گردشگری است و این طرح هم اینک آماده است اما باید بازنگری گردد از این رو باید اعتباری درخصوص این بازنگری درنظر گرفته شود . 
دکتر امیری درادامه به مصوبات گردشگری تاریخی اشاره کرد و گفت راه اندازی شهرک صنایع دستی و برپایی مراسم نوروز بازار از 24 تا 28 اسفندماه مقابل مجموعه فرهنگی حمام وکیل درشیراز برگزار خواهد شد. 

\n

انتهای پیام/

کد خبر 1394112627