یک شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی در شیراز تعلیق شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس ، با عنایت به بررسی پرونده شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی رهپویان سیر وصال در رأی  جلسه کمیته فنی در تاریخ 12 بهمن ماه سال جاری با استناد به ماده 31 آیین نامه صدور ونظارت بردفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مصوب هیات وزیران به لحاظ نواقص موجود فعالیت این شرکت برای مدت 1 ماه از آن تاریخ تعلیق شده است و در طول این مدت مجاز به انجام تبلیغات جدید و فروش نبوده و مجاز به انجام تعهدات پیشین است.

گفتنی است براساس آیین نامه های نظارت برفعالیت شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی دفاتری که درخدمات رسانی مطلوب به گردشگران و مسافران دارای ضعف و یا نواقصی بوده درمرحله نخست با اخطار کتبی و درصورت عدم توجه فعالیت آن ها به صورت تعلیق درخواهد آند و چنانچه رعایت قوانیت و مقررات و تذاکرات ازسوی آن شرکت نادیده گرفته شود مجوز فعالیت لغو می شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1394120814