:


ناظر عالي ستاد هماهنگي خدمات سفر استان كرمان گفت: كرمان از استانهاي محوري كشور در بحث گردشگري مي باشد.
\" سيد محمد كاظم خلدي نسب\" با بيان اينكه براساس مصوبه هيئت دولت مسئوليت ستاد هماهنگي خدمات سفر كشور به سازمان ميراث فرهنگي واگذار شده است، افزود: براين اساس مسئوليت هاي مختلف و متنوعي برعهده اين ستاد مي باشد.
وي با اشاره به اينكه مهمترين ركن ستاد هماهنگي خدمات سفر كشور ايجاد تعامل و انسجام در بين نهادها و سازمان هاي همكار مي باشد، اظهار داشت: خوشبختانه در نوروز95 با همكاري و تعامل نهادهاي مختلف عضو ستاد خدمات سفر كشور ميزان خدمات رساني به مسافران نوروزي افزايش چشمگيري داشته است.
خلدي نسب با بيان اينكه در ستاد هماهنگي خدمات سفر كشور استان هاي كشور به 5 منطقه تقسيم شده اند، افزود: در اين بين استان كرمان به عنوان يك استان محوري نقش اساسي در ارائه خدمات نوروزي به گردشگران دارد.
وي در پايان از كليه نهادها و سازمان هاي مرتبط با خدمات سفر كشور خواست تا عملكرد خود را اطلاع رساني كنند.
\n

انتهای پیام/

کد خبر 1395010726