مسئول كميته اطلاع رساني ستاد خدمات سفر استان كرمان گفت: گردشگران بايد تنها در حريم سبز مناطق و بخشهاي مختلف كلوت هاي شهداد تردد كنند.
\"محمد مهدي افضلي\" با بيان اينكه بخشهاي مختلف كوير لوت به سه منطقه سبز، نارنجي و قرمز تقسيم بندي شده است، افزود: رفت و آمد گردشگران تنها در محدوده سبز كه محدوده 2 كيلومتري ازحاشيه جاده شهداد – نهبندان محسوب مي شود، مجاز مي باشند.
وي با اشاره به اينكه مسئوليت عبور از حريم سبز برعهده گردشگران است، افزود: از كليه دفاتر خدمات مسافرتي و راهنمايان تور درخواست مي شود جهت بازديد گردشگران از ساير مناطق واقع در كلوت هاي شهداد از اداره كل ميراث فرهنگي مجوز دريافت كنند.
افضلي با بيان اينكه مسافران نوروزي نبايد بدون هماهنگي وارد منطقه گندم بريان شهداد شوند، اظهار داشت: از كليه گردشگران درخواست مي شود تنها در محدوده سبز مناطق واقع در كلوت هاي شهداد تردد كنند و از ورود به ساير مناطق بدون حضور راهنماي مجرب و يا بدون هماهنگي و اطلاع اين اداره كل خودداري ورزند.
\n

انتهای پیام/

کد خبر 1395010738