فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ایلاماز 668 بازدید آثار تاریخی استان خبر داد .
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی ، \"سرهنگ فرخ غلامی\"  فرماندهی یگانحفاظت گفت : در راستای حفاظت و صیانت از آثار و بناهای تاریخی استان درایام نوروز 95 تعداد 668 مورد بازدید و سرکشی از سوی یگان حفاظت صورت
گرفته است که این بازدید در سال 94 تعداد 467 مورد بوده که این آمار نسبتبه سال گذشته 40 درصد افزایش داشته است .
 وی اضافه کرد: با توجه به وجود آثار تاریخی فراوان در استان ایلاماقدام به تشکیل انجمن های میراث فرهنگی  با هدف نظارت و مراقبت بیشتر ازآثار تاریخی شده است .
وی با بیان اینکه هیچ گونه تخریب آثار تاریخی  و همچنین ساخت و سازغیرمجاز در ایام نوروز وجود نداشت، افزود: حفظ آثار تاریخی و فرهنگی جزءوظایف عموم مردم به شمار می‌رود زیرا که نشانگر هویت فرهنگ و تاریخ است.

انتهای پیام/

کد خبر 1395013023