برپایی همایش فرصت های سرمایه گذاری درهرمزگان

دومین همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان با حضورسرمایه گذاران خارجی و داخلی دربندرعباس برگزارمی شود. به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی ، صنایع دستی  و گردشگری استان هرمزگان سرمایه گذاران داخلی و خارجی در دومین همایش فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان حضوردارند؛ نمایشگاه توانمندیها و فرصت های سرمایه گذاری هرمزگان نیز همزمان با این همایش در محل هتل هرمزبندرعباس برپا است . دراین نمایشگاه غرفه معرفی توانمندیها و فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان در بخش گردشگری نیز توسط اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان ایجادشده است.

و همچنین گروه های کاری صنعت و معدن ، کشاورزی و شیلات ، حمل ونقل ، گردشگری و عمران وانرژی درقالب این همایش تشکیل و به معرفی ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری هرمزگان می پردازند.

روزسه شنبه 31/ فروردین نیز سرمایه گذاران از قابلیت ها وتوانمندیهای سرمایه گذاران در استان هرمزگان بازدیدمی کنند./

انتهای پیام/

کد خبر 139501303