هنرمند يزدي به عنوان يکي از پنج هنرمند صنايع دستي نمونه کشور در مراسم تجليل و اعطاي گواهينامه کيفيت سومين دوره نشان ملي مرغوبيت صنايع دستي برگزيده شد.

به گزارش روابط عمومي، اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد محمدرضا دهقان مهرجردي عنوان کرد: در مراسم تجليل و ارائه گواهي کيفيت صنايع دستي ايران که با حضور جناب اقاي دکتر  سلطاني فر معاون محترم رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري برگزار شد، از پنج هنرمند صنايع دستي نمونه کشور قدرداني به عمل آمد.
معاون صنايع دستي اين اداره کل افزود: يکي از اين پنج هنرمند مجيد حاجي غلامي صنعتگر يزدي فعال در رشته مسگري مي باشد و از طرف معاون رييس جمهور لوح دريافت نمود.
وي خاطرنشان ساخت: آثار اين پنج هنرمند از ميان بيش از هزار اثر انتخاب و شايسته تقدير گرديده و مفتخر  به دريافت نشان ملي مرغوبيت در دوره سوم  شدند.
 

\n
\n

انتهای پیام/

کد خبر 1395022236