نمایندگی شهرستانهای بندرلنگه بستک قشم کیش بندرعباس با کسب امتیاز لازم به اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ارتقا یافتند. 

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان ؛ مدیرکل میرا ث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گفت : در راستای تغییرات بنیادی اساسی در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان ، گستردگی شهرستانهای استان و همچنین وجودآثار فراوان تاریخی ، طبیعی و گردشگری نمایندگی شهرستانهای هرمزگان به اداره میراث فرهنگی و گردشگری ارتقا یافتند.

آقای ضیایی افزود: با عنایت به تغییرشاخص های تاثیر گذاربرواحدهای شهرستان و ابلاغ شهرستانهای قابل ارتقا توسط سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشورو همچنین ایجاد اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستانهای بستک بندرعباس کیش قشم بندرلنگه توانستندبا کسب امتیاز لازم به اداره ارتقا یابند.

وی خاطر نشان کرد: تلاش بسیاری می کنیم تا در شهرستانهایی که از قدمت تاریخی برخوردار هستند، در حد توان شرایط ، امکانات و تجهیزات را فراهم کنیم و حتی در این جهت از بخش خصوصی نیز برای مشارکت دعوت کردیم تا بتوانیم شهرستانهای استان را در حدی فراتراز مقیاس کشوری به گردشگران معرفی کنیم

انتهای پیام/

کد خبر 1395022567