مشارکت موسسات بخش خصوصی در برگزاری دوره های آموزشی

 موسسات بخش خصوصی در برگزاری دوره های آموزش توانمند سازی گردشگری مشارکت داده می شوند.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ موسسات بخش خصوصی در برگزاری دوره های آموزش توانمند سازی مشارکت داده می شوند.
   موسسات بخش خصوصی گردشگری که دارای مجوز برگزاری دوره های آموزش در حوزه گردشگری هستند پس از تایید مدیران کل استانها و معرفی به موسسه آموزش عالی سازمان می توانند دوره های آموزش توانمند سازی گردشگری را برگزار کنند.
   شهرود امیر انتخابی، رئیس موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی سازمان در این خصوص گفت: در راستای برگزاری هرچه بهتر و کیفی تر دوره های آموزشی توانمند سازی نیروی انسانی بخش گردشگری در 31 استان کشور، موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی از توان مشارکت حداکثری موسسات بخش خصوصی گردشگری در برگزاری دوره ها استقبال میکند.
امیر انتخابی افزود: با عنایت به اینکه در سنوات گذشته نیز برخی موسسات خصوصی عملکرد مناسبی در اجرای دوره های فوق الذکر داشته اند، طی مکاتباتی که انجام شده است، لیست موسسات فعال و مورد تائید جهت برگزاری دوره ها به تفکیک استانها به موسسه اعلام شده است.
   رئیس موسسه آموزش عالی سازمان در ادامه اذعان داشتند: با توجه به جدید التاسیس بودن موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی سازمان، هنوز اطلاعات کاملی در خصوص موسسات بخش خصوصی گردشگری در این موسسه وجود ندارد.
وی مشارکت این موسسات در برگزاری دوره های توانمند سازی را گام نخست در تعامل با موسسات بخش خصوصی ذکر کرد.
   امیر انتخابی در پایان گفت: با توجه به نگاه تخصصی که در حوزه آموزش های گردشگری در سازمان بوجود آمده است، موسسات بخش خصوصی نیز بتوانند ضمن رعایت استاندارد های آموزشی، مشارکت فعالانه ای در برگزاری این دوره ها داشته باشند.
\n

انتهای پیام/

کد خبر 1395022920