دوره آموزش ویژه رانندگان وسایل نقلیه گردشگری در مرکز آموزش علمی- کاربردی کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ دوره آموزش ویژه رانندگان وسایل نقلیه گردشگری  درمرکزآموزش علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ کرمان برگزار شد.
   در این دوره  مدرسان مباحثی درخصوص آشنائی با صنعت گردشگری، عوامل آسیب رسان به سلامت رانندگان و راه های پیشگیری از این عوامل، بهینه سازی مصرف سوخت، فنون برقراری ارتباط کلامی و آداب معاشرت با مسافران، اصول کمک های اولیه، چگونگی رانندگی ایمن و راحت، ارتباط کنترل استرس و مدیریت زمان، کنترل خشم و رانندگی انتقام جویانه، علل تصادفات رانندگی و نقش ویژگی های فردی بر تصادفات و قوانین و مقررات مربوط به رانندگی جاده ای ارائه کردند.
 گفتنی است پس از پایان دوره  از سوی موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دفتر مطالعات گردشگری سازمان به شرکت کنندگان گواهی حضوراعطا می شود.

\n
\n

انتهای پیام/

کد خبر 1395022924