\" مطالعات اسناد میراث فرهنگی \" منتشر می شود

دوفصلنامه \" مطالعات اسناد میراث فرهنگی \" پس از یک وقفه چندساله دوباره توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر می شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری مژگان اسماعیلی مدیرمسئول این مجله اشاره با اعلام این خبرگفت: انتشاراین مجله به دلیل نداشتن درجه علمی مدتی متوقف شده بود ولی اکنون با رویکرد جدید و با هدف اخذ مجوز علمی – پژوهشی و با نام جدید دوفصلنامه \" مطالعات اسناد میراث فرهنگی \" به چاپ می رسد.

به گفته رئیس پژوهشکده زبان شناسی ، کتیبه ها و متون این مجله با موضوعات حوزه میراث فرهنگی از جمله کتیبه شناسی ، سکه شناسی ، مهرشناسی ، بناهای تاریخی ، اشیای کتیبه دار ، اوراق تاریخی ، نسخه های خطی و موضوعات وابسته هر 6 ماه یک بار چاپ خواهدشد.

مدیرمسئول این مجله ازمحققین و صاحب نظران این حوزه خواسته است تا با ارسال مقاله های علمی – پژوهشی و نظرات سازنده خود نشریه را در پیشبرد اهداف علمی پژوهشگاه یاری کنند.

\n

انتهای پیام/

کد خبر 1395022953