دوره های آموزشی توانمند سازی نیروها انسانی شاغل و فعال بخش گردشگری و دوره آموزشی ویژدهیاران هدف در استان کرمان برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی_ کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ دوره های آموزش توانمند سازی نیروی انسانی شاغل و فعال بخش گردشگری در استان کرمان در حال برگزاری میباشد و همچنین دوره آموزشی ویژه دهیاران و روستاهای هدف، مورخ 29/2/1395 برگزار گردید.
اهداف برگزاری این دوره شامل:
_ درک بهتر از اصول و مبانی گردشگری روستایی
_ توانمند سازی نیروهای انسانی فعال در روستاهای هدف گردشگری
_ توسعه همه جانبه گردشگری روستاها
_ استفاده از ظرفیت های گردشگری روستایی در جهت جذب گردشگر داخلی و خارجی
میباشد.
   مدرس دوره مذکور نیز در خصوص مباحثی همچون: مدیریت زیست محیطی، گردشگری پایدار، آثار مثبت و منفی گردشگری بر روستا و ظرفیت های طبیعی و فرهنگی گردشگری در منطقه، مطالبی را مطرح کردند.
\n

انتهای پیام/

کد خبر 1395030117