دوره توانمند سازی نیروهای انسانی شاغل و حرفه ای بخش گردشگری ویژه مدیریت داخلی هتل ها درهمدان برگزار شد
  به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ دوره توانمند سازی نیروهای انسانی شاغل و حرفه ای  بخش گردشگری ویژه مدیران داخلی هتل ها درهمدان برگزار شد.
   این دوره ها در روز سه شسنبه مورخ 4/3/1395 با عنوان دوره آموزشی مدیریت هتلداری، ویژه مدیران داخلی هتل های سه، چهار و پنج ستاره برگزار گردید.
   در این دوره که با حضور مدیران هتل های استان انجام شد، هدفهایی مبنی برپیشبرد حرفه ای دوره ها با سر فصل:
_ آشنایی با اصول آداب و معاشرت در هتل
_ آشنایی با نحوه تکریم ارباب رجوع
_ آشنایی با نحوه صحیح فن بیان و مهارت های ارتباطی در هتل
_ آشنایی با مفهوم بازاریابی در صنعت گردشگری
توسط مدرس دوره مطرح  شد.
\n

انتهای پیام/

کد خبر 1395030841