معاون تعاون وزارت کارواموراجتماعی گفت: صنایع دستی می تواند ایجاد اشتغال زنان را افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا،معاون تعاون وزارت کار و امور اجتماعی سید حمید کلانتری در نمایشگاه صنایع دستی گفت:نمایشگاه فرصت خوبی برای ایجا د خلاقیت ها و نوآوری ها گروههایی است  که در نمایشگاه شرکت کرده تا توانایی ها رانشان دهند .
وی ادامه داد:دراین نمایشگاه همچنان می توان فرصتی برای خرید بازاریابی،عرضه و شناخت کیفیت کاری محصولات را دید.شرکت کنندگان دراین نمایشگاه ازاستانهای مختلف آثارمختلفی چون صنایع دستی،پشم وگلیم جاجیم،صنایع فلزی،سرامیکی ،مختلف شرکت کرده اند که آثا رارزنده ای را  با خودآورده اند.
معاون وزارت کار واموراجتماعی افزود:قطعا صنایع دستی از محورهایی ایجاد اشتغال بویژه برای زنان است. مناطق دور دست درشهرستانهامحروم،درروستاها،خواستگاه صنایع دستی هست . دستگاههای فرهنگی درمعرفی این نوع نمایشگاهها  بایدتلاش کنند که مردم بیشتر آشنا شوند،خرید کنند وتشویق بشوند به اینکه تولید بیشتر داشته باشند وهمین طور این توصیه روبه دستگاههای اجرایی،سازمانها،شهرداری ها وموزه ها باید داشته باشیم.
وی بیان کرد: بهترین هدیه برای کادودادن برای تشویق همکاران آنها برای هدایای روزهای خاص به خانمها و افراد دیگه وکارمندان می تواند صنایع دستی هدیه دهند.  .استفاده از.صنایع دستی باعث ایجاد اشتغال وتولید درجامعه و آشنایی بااین هنرارزشمند می شود. 
\n

انتهای پیام/

کد خبر 1395031019