نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس گفت: جلب سرمایه گذار برای حضور در بناهای تاریخی یکی از بهترین راه هایی است که باعث می شود تا ما بتوانیم وظیفه تاریخی خود را در قبال میراث فرهنگی کشور انجام دهیم و با حفظ بافت ها و بناهای تاریخی شرمنده نسل های بعد نباشیم.

قاسم میرزایی نیکو در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا) گفت: آثار فرهنگی و از جمله بناهای تاریخی و ارزشمندی که هم اکنون در اختیار ما هستند، در واقع باید به چشم امانت هایی دیده شوند که پدران ما برای انتقال به نسل های آینده در اختیار ما گذاشته اند.

این نماینده مجلس دهم افزود: متاسفانه ما عموما برای نسل های آینده نتوانستیم میراث داران خوبی باشیم. در چند دهه اخیر منابع آبی کشور را از بین برده ایم، جنگل ها را با تهدید مواجه کرده ایم، دست به اسخراج بی رویه معادن زده ایم و در همین راستا میراث فرهنگی و بناهای تاریخی خود را حفظ نکرده ایم.

وی ادامه داد: همه این موارد الان در معرض بحران نابودی قرار دارند و نباید فکر کنیم که میراث فرهنگی ما اکنون در موقعیتی تضمین شده قرار گرفته است. ما باید تاسف بخوریم که از میان صدها هزار هکتار بافت تاریخی شهرهای ایران در سراسر کشور، الان تنها بافت تاریخی شهرهایی مثل یزد و کاشان و چند نمونه معدود دیگر شناخته شده هستند.

قاسم میرزایی نیکو تاکید کرد: ما هیچ شهری نداشته ایم که دارای بنای فاخر و ارزشمند نبوده باشد و هیچ راهی در کشور ما نبوده مگر اینکه در مسیرش چند کاروانسرا و آب انبار و بناهایی از این دست وجود داشته باشد. نسل آینده اگر از ما بپرسد که این میراث چه شدند و چه چیزی جای آنها را گرفته است، قطعا جوابی نخواهیم داشت.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس با اشاره به بحث احیاء بناهای تاریخی گفت: جلب سرمایه گذار برای حضور در بناهای تاریخی یکی از بهترین راه هایی است که باعث می شود تا ما بتوانیم وظیفه تاریخی خود را در قبال میراث فرهنگی کشور انجام دهیم و با حفظ بافت ها و بناهای تاریخی شرمنده نسل های بعد نباشیم.

انتهای پیام/

کد خبر 139503162