بندرعباس دیرزمانی است که ماه مبارک رمضان را به سبک و شیوه خوداجرامی کندکه شایددرتمامی ایران بی نظیرباشد. 

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان بندرعباس دیر زمانی است که ماه مبارک رمضان را به سبک و شیوه خوداجرامی کندکه شایددرتمامی ایران بی نظیر باشد مراسمی که برگرفته ازسنت اجداد و نیاکان و اعتقادات مردم پاک این سرزمین است.
درزمانهای گذشته با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان افرادی با نواختن بردهل و با همراهی یکی دونفربه درب کوچه ها و معابرعمومی رفته و با این روش اعلام می کردندکه زمان سحر رسیده است و مردم برای گرفتن روزه آن روزازخواب برمی خواستنددرپایان ماه مبارک رمضان نیر این افراد برای گرفتن عیدی خود با نواختن دهل به درب منزل ها رفته و مردم به آنها هدیه و عیدی می دادند.
این مراسم بیشتردرمحله سید کامل ، پشت شهر، محله فینی ها و حسین آباداجرا می شد. درپایان این آیین ها جزمیراث معنوی و ناملموس هرمزگان است که به ثبت ملی کشوررسیده است./

\n
\n

انتهای پیام/

کد خبر 1395032226