معاون امورمجلس، حقوقی و استانهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با استاندار هرمزگان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان ، درویش امیری معاون امورمجلس ، حقوقی و استانهای سازمان و مدیران کل این معاونت دردیدار با جادری استاندارهرمزگان درخصوص چندین پرونده مهم قضائی که در سنوات گذشته اتفاق افتاده و هنوز پی گیری می شودو همچنین درمورد وضعیت اعتبارات استانی ، جاری و عمرانی و پی گیری مشکلات تعدادی از سرمایه گذاران در حوزه گردشگری و سرمایه گذاری به گفتگو پرداختند.

همچنین در دیدار معاون مجلس و حقوقی سازمان با رئیس کل دادگستری استان هرمزگان درخصوص تعدادی ازپرونده های مهم که در سنوات گذشته وجودداشته و هنوز پی گیری می شود و همچنین توافقاتی بر موضوع برگزاری سمینارمشترک برای دست اندرکاران قضائی در ارتباط با موضوعات میراث فرهنگی و آثار تاریخی تبادل نظر شد.  

\n

انتهای پیام/

کد خبر 1395032528