بدون ایجاد کاربری های جدید، روند تخریب بناهای تاریخی ادامه پیدا خواهد کرد

رئیس گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان گفت: قفل کردن در بناهای تاریخی بر روی مردم و جدا کردن آنها از مسیر زندگی نه تنها لطف در حق میراث فرهنگی نیست که حتی بر اساس تجربه ملی و بین المللی که پیش روی ما قرار دارد، اولین گام تخریب این بناها نیز است.

به گزارش روابط عمومی صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی مهرداد کريمي‌ گفت: بحث احیاء بناهای تاریخی توسط بخش خصوصی در کشور ما با چند دهه تاخیر مطرح می شود، حال آنکه این روش در کشورهای دیگری حتی تا یک قرن سابقه داشته و در تمام دنیا به عنوان کارآمدترین روش برای حفاظت از بناهای تاریخی شناخته می شود.


این مدرس دانشگاه افزود: در بسیاری از کشورهای اروپایی حتی قصرها و کاخ خای قدیمی به افراد برای زندگی شخصی و خانوادگی واگذار می شوند و به عبارتی با این روش، حتی کاربری اصیل این بناها هم ضمن حفظ کلیت عمارت، حفظ می شود.

وی ادامه داد: هم اکنون در کشورهایی نظیر فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، آلمان و بسیاری نقاط دیگر، نه تنها قسمت قابل توجهی از موزه ها، هتل ها و زیر ساخت های گردشگری در بناهای تاریخی جا داده شده اند بلکه به وفور می توانید بر پایی مراکز دیگری از مراکز آموزشی گرفته تا آتش نشانی و شهرداری و دفاتر شرکت های بزرگ و کوچک را در این بناها ببینید.

این عضو هیات علمی دانسگاه بو علی سینا همدان اضافه کرد: این بدان معناست که در این کشورها بناهای تاریخی برای ادامه حیات خود وارد چرخه زندگی مردم شده اند و به قسمتی از فضای زیست شهری تبدیل گشته اند.

کریمی با اشاره به وضعیت بناهای تاریخی کشورمان توضیح داد: بناهای تاریخی ایران، چه در داخل شهرها و چه در راه ها و بیرون فضای شهری مدت هاست که با تهدید حیات و تخریب دست به گریبان هستند و اگر ما بخواهیم بر اساس تفاوت مدیریتمان در این حوزه با کشورهای موفق در این خصوص داوری کنیم، دلیل این وضعیت بیرون گذاشتن بناهای تاریخی از دایره زندگی روزمره مردم است.

وی همچنین افزود: قفل کردن در بناهای تاریخی بر روی مردم و جدا کردن آنها از مسیر زندگی نه تنها لطف در حق میراث فرهنگی نیست که حتی بر اساس تجربه ملی و بین المللی که پیش روی ما قرار دارد، اولین گام تخریب این بناها نیز می باشد.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: تا بناهای تاریخی با تعریف کاربری های متناسب وارد مسیر زندگی مردم نشوند و به عنوان یک عنصر کاربردی در مناسبات اجتماعی ما تعریف نگردند، روند تخریب آنها ادامه خواهد داشت. به همین جهت احیاء بناهای تاریخی بر اساس کاربری های جدید و توسط بخش خصوصی بزرگترین و کارآمدترین عملیاتی است که می تواند نجات بخش بناهای تاریخی کشور باشد.

انتهای پیام/

کد خبر 1395041911