مطالعات جامع مسجد تاريخانه دامغان در حال انجام است

مدير پروژه حفاظت از مسجد تاريخانه دامغان گفت: مطالعات جامع مسجد تاريخي تاريخانه توسط پژوهشگاه ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان،«عليرضا انيسي» افزود: در حال حاضر كار برداشت نقشه‌ها از مسجد تاريخانه آغاز شده و مطالعات جامع اين مسجد حداكثر تا چهار ماه آينده نهايي مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه تاريخانه يكي از قديمي‌ترين مساجد ايران است، گفت: با توجه به اينكه اين مسجد به لحاظ تاريخي از اهميت بالايي برخوردار است، مطالعات آن زمان بر است.
وي با تاكيد بر اينكه تهيه طرح جامع، زمينه ساز اجراي طرح مرمتي دقيق در اين مسجد است، افزود: بر اين اساس به تازگي قرارداد اجراي پروژه حفاظت و مديريت مسجد تاريخانه توسط اداره كل ميراث فرهنگي استان سمنان با پژوهشگاه ميراث فرهنگي منعقد شده است.
عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی گفت: با اجراي طرح مطالعاتي، كار مستندنگاري ، آسيب شناسي و تهيه نقشه‌هاي دقيق و كسب اطلاعات كارشناسي بنا به دست مي آيد.
انيسي گفت: پس از تهيه طرح مطالعاتي، طرح مديريتي شامل مجموعه دستورالعمل ها و پيشنهادها براي مرمت مسجد تاريخانه و برقراري ارتباط هر چه بيشتر اين اثر تاريخي با ساير آثار تاريخي دامغان ارائه مي‌شود.
وي با اشاره به بررسي‌هايي كه در گذشته در مسجد تاريخانه انجام شده است، افزود: اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد بنا از آسيب جدي برخوردار نبوده و ترك‌هاي موجود، بسيار خطرناك نيست و بنا پس از گذشت زمان به تعادل سازه اي رسيده است و در مجموع خطر جدي مسجد تاريخانه را تهديد نمي‌كند.
وي افزود: يكي از برنامه ها، ارائه طرح جامع براي برقراري ارتباط بناهاي تاريخي دامغان و تسهيل بازديد گردشگران از مجموعه آثار تاريخي دامغان واقع بافت تاريخي اين شهر است.
مدير پروژه حفاظت از مسجد تاريخانه دامغان با تاكيد بر اينكه اجراي فاز مرمتي تاريخانه نياز به اختصاص اعتبار دارد، گفت: متاسفانه تا كنون اعتبار لازم از سوي سازمان ميراث فرهنگي به اين بنا اختصاص داده نشده است و نياز است اعتبار مورد نياز براي مرمت اين مسجد تاريخي از محل منابع ملي و استاني تامين شود.
وي بر انتقال مسجد جديد مجاور تاريخانه به محدوده ديگر براي آزادسازي اطراف مسجد  تاريخانه تاكيد كرد و گفت: بايد مسجد جديد در فاصله بيشتر و دورتري با تاريخانه ساخته شود.
عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی با ابراز خرسندي از راه اندازي کمپین مردمی (( تاریخانه را دریابیم )) در شبكه اجتماعي تلگرام گفت: راه اندازی اين كمپين مي‌تواند نقش موثري در حفاظت از اين مسجد تاریخی دامغان داشته باشد.
وي افزود: مايه خوشبختي و اميدواري است كه مردم دامغان به اين اثر مهم توجه كرده اند و انتظار مي رود مردم نسبت به مرمت و حفاظت ساير بناها چنين مطالباتي را مطرح كنند.
شهر دامغان يكي از مهم‌ترين شهرهاي ايران در دوره هاي اوليه اسلامي است و مسجد تاريخانه يكي از مهم ترين آثار تاريخي اين شهر است.
مسجد تاریخانه یکی از مهمترین بناهای بازمانده از قرون اولیه اسلامی است.نام مسجد از دو واژه \"تاری\" و \"خانه\" تشکیل شده است که تاری لفظ ترکی و به معنای خدا است. اين مسجد بعد از مسجد فهرج يزد قدیمی‌ترین مسجد ایران است.
 
 
 
 
 

انتهای پیام/

کد خبر 1395042627