اولین جلسه کمیته مشورتی گردشگری خراسان شمالی تشکیل شد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی صنايع دستی و گردشگری, محمد سویدانلویی مدیرکل استان در آغاز اولین جلسه کمیته مشورتی گردشگری با اشاره به مضمون و معنای برخی آیات مرتبط با موضوع مشورت, گفت:آیات و احاديث و روایات زیادی بر اهمیت و سودمند بودن شور و مشورت تاکید دارند و این کمیته برآن است دریای دانش و تخصص و تجارب و آراء و نظرات شما بزرگواران را به یاری حوزه مدیریت و برنامه ریزی گردشگری اداره کل برساند و از این مشارکت احسن فکری ما را بهره مند گرداند. لذا این اتاق فکر بزرگ گردشگری عملا یک حامی و پشتيبان و یاریگر فکری موثر خواهد بود و ازین نظر سپاسگزار حضور ارزشمندتان هستیم.
سویدانلویی افزود: توصيه می کنم کمیته هایی تخصصی در ذیل این جلسه تشکیل بدهید تا دوستان بر اساس علائق و تخصص به پیشبرد و تحقق اهداف جلسه کمک نموده و موثرتر باشند. 
در ادامه جلسه و پس از سخنان افروند معاون گردشگری و سرمايه گذاری اداره کل و معرفی ماهیت و کارکرد کمیته بيشتر حاضران . 
در پایان پبشنهاد چند کمیته مانند: کمیته تدوین موضوعات و برنامه ها_ کمیته برند _کمیته جشنواره محصولات کشاورزی و باغی _... داده شد که مقرر شد دبيرخانه کمیته گزارشی در این خصوص به جلسه ارائه نماید.
\n

انتهای پیام/

کد خبر 1395042636