صندوق احیاء می تواند بازوی جهش گردشگری کشور باشد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: مزیت احیاء بناهای تاریخی این است که هم دارای جاذبه فرهنگی می باشد و هم جاذبه اقتصادی مناسبی دارد و این دو در کنار هم می توانند کار واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی را در آینده تسهیل کنند.

به گزارش روابط عمومی صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی غلام محمد زارعی گفت: اتکاء به منابع مالی دولت برای احیاء بناهای تاریخی و توسعه صنعت گردشگری نتیجه خود را از سال ها پیش نشان داده و دیگر این بخش مانند خیلی از بخش های اقتصادی نباید چشم به این منابع داشته باشد.
رئیس مجمع نمایندگان استان کهگیلویه و بویر احمد، افزود: علاوه بر این با توجه به قیمت جهانی نفت هم به نظر نمی رسد گشایش چندانی در موضوع افزایش درآمدهای دولت برای سال های آینده شاهد باشیم.
وی ادامه داد: بر این اساس سازوکارهای حقوقی و اداری دولت برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد یک موقعیت مهم اقتصادی در کشور محسوب می شوند و در واقع اگر بخواهیم در آینده شاهد جهش اقتصادی باشیم باید این مجموعه ها را تقویت کرد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن اضافه کرد: صندوق احیاء با سازوکار و وظایفی که برای آن تعریف شده می تواند بازوی جهش صنعت گردشگری کشور باشد و من معتقدم که تمام ارکان تصمیم گیر و مجری در نظام اداری ما باید این دست مجموعه ها را تقویت کنند تا در نهایت شاهد تقویت بخش خصوصی باشیم.
زارعی تاکید کرد: صنعت گردشگری ما دارای ظرفیت های مساعدی است که هنوز بخش خصوصی ما با آن به طور کامل آشنا نشده و اگر دستگاه های مختلف حاکمیتی مانند صدا و سیما به کمک صندوق احیاء بیایند تا معرفی این ظرفیت ها به شیوه بهتری انجام شود، قطعا سرمایه گذاران ما نیز توجه بیشتری برای حضور در این عرصه خواهند داشت.
وی افزود: مزیت احیاء بناهای تاریخی این است که هم دارای جاذبه فرهنگی می باشد و هم جاذبه اقتصادی مناسبی دارد و این دو در کنار هم می توانند کار واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی را در آینده تسهیل کنند.

\n

انتهای پیام/

کد خبر 1395051920