همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در حوزه گردشگري توسط معاونت برنامه ريزي و سرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي، اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد محمدرضا نصيري معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری این اداره کل عنوان کرد: ايران، سرزمين فرصت ها و ظرفيت ها با چشم انداز جغرافيايي متفاوت و متمايز با نعمت هاي سرشار و عظيم خدادادي چون نگيني در سراسر گيتي مي درخشد که نمود آن نقش آفريني ها تأثيرگذاري هاي منطقه اي و بين المللي است که با داشته هاي غني و ارزشمند فرهنگي، اقتصادي و گردشگري به همراه ثبات سياسي تجلي و تبلور يافته است.

معاون برنامه ريزي و سرمايه گذاري اين اداره کل افزود: استمرار بخشي به اين روند و فرآيندها در جهت توسعه پايدار، مستلزم جلب و جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي است که در اين راستا برگزاري همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در حوزه سازمان رويدادي است که داشته ها و ويژگي هاي منحصر به فرد، مزيت هاي ويژه ظرفيت هاي عظيم سرمايه گذاري ايران را به جهانيان معرفي مي کند.
گفتني است: زمان و مکان همايش از سوي معاونت برنامه ريزي و سرمايه گذاري سازمان اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1395052425