کنگره تاریخ معماری و شهرسازی خراسان جنوبی برگزار می شود

چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – خراسان جنوبی به منظور آشنایی بیشتر صاحب نظران و محققان و نیز بیان قابلیت ها و ارزش های معماری و شهرسازی استان در بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، این کنگره  طی سه روز در شهر های بیرجند ، فردوس و خوسف برگزار خواهد شد.
محور های کنگره تاریخ معماری و شهرسازی خراسان جنوبی عبارتند از:
1- حوزه های فرهنگی – طبیعی ، شهر ها و روستاهای تاریخی 
2- منظر فرهنگی و منظر شهری تاریخی
3- سازه در تاریخ معماری و شهرسازی
4- باستانشناسی ، معماری و شهرسازی
5- میراث معماری و شهرسازی مدرن
6- میراث آب و کشاورزی
7- میراث فرهنگی ناملموس 
8- راه های فرهنگی و عناصر وابسته
پژوهش گران و محققان می توانند مقالات خود را حداکثر تا پایان آبان ماه به نشانی وب گاه ( سایت) کنگره که توسط  اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی  بزودی اعلام می شود ارسال کنند.
برگزاری این کنگره فرصت مناسب و مهمی برای معرفی معماری و شهرسازی استان است تا از این طریق محققان ، پژوهندگان و فرهیختگان کشور و جهان با استان و پیشینه فاخر آن آشنا شوند.\n
\n

انتهای پیام/

کد خبر 1395062110