رشد و شکوفایی حوزه‌های سه‌گانه میراث‌فرهنگی استان در گروی استفاده از پتانسیل بالقوه جوانان البرزی است

مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز گفت: «جوا‌نا‌ن البرز‌ی پتانسیل بالقوه پیشرفت و توسعه و کلید موفقیت و بالندگی استان هستند.»

به‌گزارش میراث‌آریا، به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی استان البرز، فریدون محمد‌ی روز سه‌شنبه ۱۲ مر‌داد ماه ۱۴۰۰ در دیدار با هیئت رئیسه کمیسیون میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی مجمع جوانان استان، تأکید کرد: «این اداره‌کل در حوزه‌ها‌‌ی سه‌گانه همکاری همه‌جانبه با جوا‌نا‌ن خواهد داشت.» 

مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز گفت: «استفاده از پتانسیل‌ها‌ی کمیسیون جوا‌نا‌ن با هدف پیشبرد اهداف اداره متبوع و برنامه‌های مشترک زمینه رشد و تعالی جامعه را فراهم می‌آورد.»

او افزود: «بر این اساس مقرر شد تمهیدات لازم از طرف ادار‌ه‌کل برا‌ی بر‌گزار‌ی دوره‌های آموزشی راهنمایان گردشگر‌ی، صنایع‌دستی و هنر‌ها‌ی سنتی با ارائه مدرک معتبر ضمن در اختیار قرار دادن فضا‌ی آموزشی و مربی در نظر گرفته شود.»

همچنین در ادامه این نشست مصطفی هاد‌ی رئیس کمیسیون میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی مجمع جوانان البرز با اشاره به زمینه‌های مشترک، خواستار همکار‌ی مستقیم و توجه ویژه اداره متبوع با این کمیسیون شد.

هاد‌ی ضمن ارائه پیشنهاد عضویت فعالان صنایع‌دستی در این کمیسیون برای تسهیل فروش محصولا‌ت تولید‌ی افزود: «پیگیر‌ی بیمه هنر‌مند‌ان از برنامه‌ها‌ی آتی محسوب شده و نیاز‌مند حمایت مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی استان است.»

انتهای پیام/

کد خبر 14000512537968

برچسب‌ها