به گزارش ميراث آريا(CHTN)، \"فريبرز دولت‌آبادي\"، معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري با بيان اين مطلب گفت: هم‌اکنون آثار ثبت شده که موضوع برنامه‌هاي اجرايي حفاظت، مرمت و احيا هستند شناسنامه و پرونده فني ندارند.

وي ادامه داد: همچنين مجموع عمليات صورت گرفته در بنا، فاقد نظام ثبت و ضبط لازم است و همواره کارهاي تکراري صورت مي‌گيرد، بنابراين تهيه پرونده فني آثار الزامي است.

معاون ميراث فرهنگي سازمان درباره ساماندهي وضعيت نظارت بر عمليات حفاظت نيز گفت: منظور از نظارت، نظارت بر عمليات مرمت و احيا در ارتباط با بودجه‌هاي ملي و استاني در استان‌ها و پايگاه‌ها است.

وي با بيان اينکه تعداد کارگاه‌هاي فعال در سطح کشور هزار تا 1500 کارگاه است،‌ خاطرنشان کرد: نظارت کارشناسان ستادي هم‌اکنون دچار ضعف‌هايي چون نداشتن پوشش کامل نظارتي به‌دليل کمبود نيروي انساني، نبود توان فني و تخصصي کارشناسان و نبود امکان ارزيابي دقيق از فعاليت‌هاي صورت گرفته است، بنابراين ساماندهي نظارت بر کارهاي مرمتي نيز از ضروريات است.

به گفته دولت‌آبادي درصورتي که بحث نظارت ساماندهي شود و بتوان خدمات مورد انتظار ناظر، مشخصات تيم فني و کارشناسي اسناد توليد شده را به‌عنوان بحث نظارتي در نظر گرفت، مي‌توان عمليات مرمتي بناهاي تاريخي را به بخش خصوصي واگذار کرد.

M /115


انتهای پیام/

کد خبر 1386050814