به گزارش ميراث آريا (CHTN)، \"حسه زاده\" و \"هادي بيک\" که نوازندگي پيانو را از هنرستان موسيقي دختران آغاز کرده اند، هر دو از برگزيدگان مستر کلاس پيانوي پروفسور گرهارد گرشلگر هستند.

بر اساس اين گزارش ،حسه زاده در بخش نخست اين کنسرت، قطعاتي از شوپن، اتود، برامس، راپسودي، شومان، راخمانينف، جاز اکسرسايز و ... و هادي بيک در بخش دوم، قطعاتي از اينترمزو، موتزارت، پرلود، آلگرتو و ... را با پيانو خواهند نواخت.

S/H/116


انتهای پیام/

کد خبر 1386050848