به گزارش ميراث آريا(CHTN)، مرمت اين خانه شامل تعميرات پي‌بندي، کف‌فرش، سنگ ازاره زيرزمين، اجراي نازک‌کاري اتاق‌هاي ضلع شمالي و زيرزمين، احيا و دوخت و دوز طاق‌ها و کف فرش اتاق‌هاي ضلع شمال و غرب در سال جاري انجام شده است.

براساس اين گزارش، به منظور مرمت خانه تاريخي مذهبيان در سال جاري، 330 ميليون ريال هزينه شده است.

اين بناي تاريخي به شماره 2152 در سال 77 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيد.

M /116


انتهای پیام/

کد خبر 1386050849