به گزارش ميراث آريا(CHTN)، اين پروژه که دو ماه به طول انجاميد ، شامل مرمت و احياي سر در ورودي ، پاياب و ديواره‌هاي آب‌انبار بود.

قدمت اين آب انبار به دوران صفويه مي‌رسد و در سر در ورودي آن کتيبه کاشي نصب شده است.

در شهرستان تفت بيش از 500 اثر تاريخي و گردشگري شناسايي شده است که 250 اثر آن مستندسازي شده و 56 مورد در فهرست آثار ملي کشور ثبت شده‌اند.

همچنين در شهرستان تفت 30 آب انبار شناسايي شده که 10 مورد آن در فهرست آثارملي کشور به ثبت رسيده است .

آب‌انبارهاي صيف الدين، باغ مرتين، سلطان آباد، بازار امام، چهار بادگيري، باغ گلابدان، روستاي زين الدين، باباشرف الدين و شاه ولي از جمله آنهاست.

آب انبار برالسويه به شماره ثبتي 8548 و در تاريخ 9/2/82 در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيد.

R/115


انتهای پیام/

کد خبر 1386051718