به گزارش ميراث آريا( CHTN) و به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه 11 ، اداره زيبا سازي اين منطقه نسبت به بهسازي نماهاي شهري با مصالح ماندگار اقدام کرده است.

بر اساس اين گزارش هم زمان با اجراي طرح جهادي در اين منطقه ، براي اولين بار روش بهسازي نماها با استفاده از مصالح ساختماني ماندگار در سطح منطقه 11 به اجرا در آمد.

اين گزارش حاکيست با استفاده از روش فوق نماهاي موجود در حاشيه بزرگراه نواب ابتدا سيمان کاري و پس از آماده شدن زمينه ،نسبت به انجام نقاشي ديواري بر روي آن اقدام مي شود.

115/

انتهای پیام/

کد خبر 1386061454