به گزارش ميراث آريا(CHTN)، براي نخستين مرتبه دولت بهار کتاب منقش و رنگيني از مراکز گردشگري بودائيان را به زبان ژاپني به رشته تحرير درآورده و چاپ کرده است.

در سال‌هاي اخير شمار گردشگران ژاپني در بهار هندوستان از افزايش چشمگيري برخوردار شده است.

در اين نشست 2 نماينده از گردشگري بهار به سرپرستي \"نندکشيوريادوف\" وزير گردشگري منطقه شرکت مي‌کنند تا با مقامات انجمن گردشگري و تورهاي ژاپن و اتاق بازرگاني اين کشور ديدار کنند.

اين گروه هندي 100 کپي از کتاب گردشگري بوداييان را به گروه‌هاي همتاي ژاپني خود تقديم خواهند کرد.

نکته جالب توجه تصاوير بودا و شيوا بر روي کتاب است که براي مردم ژاپن بسيار جالب است.

M/109


انتهای پیام/

کد خبر 1386061942