به گزارش ميراث آريا(CHTN)، \"ميهاليس لياپيس\"، در نشست وزراي فرهنگي اتحاديه اروپا در بروکسل علاقه‌مندي خود را براي توسعه طرح‌هاي فرهنگي اعلام کرد.

\"لياپيس\"، بر گسترش روابط فرهنگي، کشورهاي عضو اتحاديه اروپا تأکيد کرد و اين موضوع را در توسعه روابط فرهنگي بسيار ضروري دانست.

وزير فرهنگ يونان طرح‌هاي مختلفي را پيشنهاد کرد که در اين ميان مي‌توان به ايجاد ثبت ديجيتالي آثار فرهنگي، تشکيل شبکه ارتباط‌ رساني اروپا براي تقويت روابط و تبادلات اطلاعات اشاره کرد.

وي به آموزش‌هايي در زمينه فرهنگ و هنري در تمامي سطوح تأکيد کرد و اين برنامه را گام مؤثري در تربيت و پرورش متخصصان بخش فرهنگي دانست.

همچنين در اين نشست ساختار و عملکرد موزه آکروپوليس جديد آتن، جايگاه ميراث کهن يونان مورد بررسي قرار گرفت.

M/109


انتهای پیام/

کد خبر 1386082629