\"علي‌اصغر پرهيزگار\" مديرعامل صندوق احيا و بهره‌برداري از آثار تاريخي با بيان اين مطلب به ميراث آريا CHTN)) گفت: اين کميته با هدف تعيين کاربري، بررسي و تصويب‌ طرح‌هاي مربوط به مرمت، احيا،‌تجهيز و بهر‌برداري، مديريت و نظارت بر بناهاي تاريخي تشکيل شده است.

وي افزود: تعيين شاخص‌هاي مربوط به نحوه کاربري بناها و اماکن تاريخي، نظارت بر طرح‌هاي مرمت و احيا، تعيين صلاحيت‌هاي فني و نحوه انتخاب مشاورين و پيمانکاران از ديگر اهداف تشکيل اين کميته در صندوق است.

پرهيزگار با اشاره به اين موضوع که رئيس اين کميته معاون ميراث‌فرهنگي سازمان است، خاطرنشان کرد: در معاونت ميراث‌فرهنگي کميته فني براي نظارت بر مرمت بناها و ابنيه وجود دارد. اما براي تسهيل در کار صندوق، مشابه اين کميته در صندوق ايجاد شده است.

وي با تأکيد بر اين نکته که تشکيل اين کميته در آيين‌نامه صندوق عنوان شده بود، تصريح کرد: طرح‌هاي مرمتي و احياي بناها که از سوي سرمايه‌گذار تهيه مي‌شود بايد به تصويب اين کميته برسد.

به گفته مديرعامل صندوق احيا و بهره‌برداري از آثار تاريخي،\" فريبرز دولت‌آبادي\" معاون ميراث‌فرهنگي رئيس کميته، \"عبدالعلي‌پور\" معاون سرمايه‌گذاري صندوق دبير اين کميته، \"سيف الله امينيان \" عضو هيأت امناي صندوق ،مهندس \"محمد رضا حائري \" مهندس معمار ، مهندس \"حسين رأيتي \" مهندس معمار ،\" اسکندر مختاري\"مهندس معمار ، \"حسن طالبيان \" مدير پروژه تخت جمشيد ،\"ايرواني\"معاونت طرح و برنامه صندوق ، \"محمد حسن خادم زاده \" مسئول اجرايي طرح پرديسان و مشاور فني صندوق از جمله اعضاي اين کميته فني هستند.

115/

انتهای پیام/

کد خبر 1386100445