به گزارش ميراث آريا(CHTN)، براساس طرح‌هاي تصويب شده، کار ساخت دانشگاهي جديد در منطقه \"ايبان\" آغاز خواهد شد.

علاوه بر آنکه تا پايان سال آينده کار ساخت دانشکده ارتباطات اين منطقه که از اهميت ويژه‌ايي برخوردار است به پايان خواهد رسيد.

کار ساخت دانشکده ارتباطات اين منطقه که از اهميت ويژه‌ايي برخوردار است به پايان خواهد رسيد.

خاطرنشان مي‌شود دولت يمن با ساخت دو مؤسسه تخصصي گردشگري در \"هوديدا\" و \"هادراموت\" موافقت کرده و بودجه مورد نياز را در اختيار سازمان گردشگري قرار خواهد داد.

M/108

انتهای پیام/

کد خبر 138610064