به گزارش ميراث آريا(CHTN)، اين کتاب که از سال آينده در مدارس ابتدايي و راهنمايي چين مورد استفاده قرار خواهند گرفت با کمک 100 نفر از کارشناسان آموزشي، فرهنگي و مسئولان سازمان گردشگري و باستان‌شناسي تنظيم و طراحي شده است.

در اين کتاب بيش از يازده منطقه باستاني و فرهنگي که در مسير اين جاده قرار گرفته و بيش از يکصدهزار نمونه از ويژگي‌هاي انحصاري آن معرفي شده است تا کودکان چيني از همان ابتداي مراحل تحصيل و آموزش با اين جاده تاريخي که مهمترين شاهراه اتصال چين به اروپا بوده آشنا شوند و در حفظ مناطق تاريخي و لرزش‌هاي فرهنگي آن بيشتر بکوشند.

M/108

انتهای پیام/

کد خبر 138610068