ثريا باباخاني ،معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان کرمانشاه با بيان اين مطلب به ميراث آريا (CHTN ) گفت : مسجد جامع کرمانشاه از آثار قابل توجه اواخر دوره ي زنديه است که در سال ۱۱۹۶ هجري قمري توسط حاج علي خان زنگنه،از نوادگان شيخ علي خان زنگنه (حاکم کرمانشاه در دوره ي صفويه)و ظاهراً به جاي مسجد قديمي تري بنا شده است.

وي با اشاره به اينکه آنچه از بناي قديمي مسجد باقي مانده،بخشي از شبستان ستون دار و هشتي ورودي است اظهار داشت : عمليات مرمت مسجد جامع کرمانشاه از سال 85 آغاز شده بود .

باباخاني با بيان اينکه عمليات مرمت و احياي اين مسجد تاريخي چندي پيش به اتمام رسيد اظهار داشت :کف سازي و بام سازي از جمله مهمترين عمليات مرمتي است که در مسجد جامع کرمانشاه انجام شده است .

معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان کرمانشاه خاطرنشان کرد :به منظورمرمت بناهاي مذهبي ،مساجد و امامزاده ها ي استان کرمانشاه ا زجمله تکيه معاون ،مسجد متعمد، مسجد شازده ،مسجد بنکدارها، مسجد جامع ،بقعه ويس قرني و امامزاده ابراهيم 200 ميليون تومان اعتبار در سال جاري اختصاص يافته است .

وي خاطرنشان کرد :همچنين به منظور مرمت مجموعه مقابر ابو دوجانه 35 ميليون تومان اعتبار در سال جاري اختصاص يافته است .

باباخاني در ادامه از مرمتا مسجد عمادالدوله کرمانشاه با 70 ميليون تومان ،مسجد دولتشاه با 30 ميليون تومان و مسجد هاشمي با 35 ميليون تومان اعتبار در سال جاري خبر داد .

116

انتهای پیام/

کد خبر 1386110945