نهنگ‌هاي مصري هم به يونسکو رسيدند

به گزارش ميراث آريا(CHTN)، دولت مصر با برپايي مراسم جشني در استان \"الفيون\" اين ثبت را جشن گرفت.

\"حسني مبارک\" با حضور در اين مراسم گفت: اين دره باستاني نه تنها محل وجود فسيل‌هاي نهنگ‌هاي تاريخي است، بلکه بقاياي ارزشمند ديگري از گونه‌هاي نادر دريايي در آن وجود دارد که نشان مي‌دهد اين صحراي بزرگ زماني اقيانوس‌ بوده است.

وي افزود: وجود فسيل‌ها بيانگر داستان‌ تکامل هستند که به گفته کارشناسان يونسکو مي‌تواند نوع و شيوه زندگي اين پستانداران را در طول تاريخ نشان دهد.

با توجه به گوناگوني فسيل‌هاي موجود در اين دره و شواهد تاريخي به جا مانده در آنها اطلاعات ارزشمندي از وضعيت محيط زيست و شرايط جوي منطقه در اختيار دانشمندان قرار گرفته، علاوه بر آنکه سبب شناسايي گونه‌هاي نادري از موجودات دريايي ماقبل تاريخ شده است.

M/108


انتهای پیام/

کد خبر 1386112334