احمد خوشنويس رئيس پژوهشکده ابنيه و بافت با بيان اين مطلب به ميراث آريا( CHTN)گفت: پيش‌نويس منشور ملي بافت‌هاي تاريخي و باغ و منظر تهيه شده است. اما بايد اين پيش‌نويس از سوي کميته در اختيار کارشناسان قرار بگيرد و با ارائه نظرات جمعي کارشناسان سراسر کشور اين دو منشور در يک همايش ملي به تصويب برسد.

وي با بيان اينکه اين همايش‌ها قرار است در سال آينده برگزار شود، افزود: تدوين اصول، ‌تعاريف خاص و فرآينده حفاظت بافت‌هاي شهري يا باغ و منظر از جمله مواردي است که بايد در منشور مورد توجه قرار گيرد.

خوشنويس درباره زمان برگزاري دو همايش بافت‌هاي تاريخي و باغ و منظر خاطرنشان کرد: هنوز زمان دقيق اين دو همايش در سال آينده مشخص نشده است. اما بايد پيش‌نويس‌هاي تهيه شده را براي همه اساتيد دانشگاهي، کارشناسان نهادها و دستگاه‌هاي مختلف ارسال کرد. کميته علمي همايش نظرات کارشناسان را بررسي کرده و در نهايت در مراسم اختتاميه همايش اقدامات و برنامه‌ريزي براي تصويب منشور ملي انجام شود.

رئيس پژوهشکده ابنيه و بافت درباره منشور ملي معماري ايران به ميراث آريا گفت: در حوزه معماري يکي از وظايف پژوهشکده تهيه بانک اطلاعاتي است. گروه معماري پژوهشکده قرار است اين بانک اطلاعاتي را با عنوان اطلس معماري تدوين و سپس در اختيار مرکز اسناد سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري قرار دهد.

به گفته وي، در اين اطلس به تاريخچه بنا، آداب، سنن، رسوم، کاربري‌هاي بنا در دوره‌هاي مختلف، اشيا،‌ظروف، مبلمان اشاره مي‌شود. ضمن آنکه بايد تمامي کتيبه‌هاي موجود در بنا ابتدا خوانده شده و نتايج آن در اطلس قرار گيرد.

خوشنويس با بيان اينکه تمرکز کارشناسان پژوهشکده براي تهيه اين اطلس در ابتدا روي معماري‌هاي ناشناخته ايران است، خاطرنشان کرد: تنوع معماري در ايران زياد است. اما متأسفانه توجه چنداني به برخي از معماري‌ها مانند معماري دست‌کند نشده است. به همين دليل در اين اطلس سعي شده ابتدا اطلاعات لازم درباره ويژگي‌ معماري‌هاي ناشناخته جمع‌آوري شود.

115


انتهای پیام/

کد خبر 138611236