ويتنام سرمايه‌گذاران را معطل مي‌کند

به گزارش ميراث آريا(CHTN)، اغلب پروژه‌هاي ارائه شده مربوط به ساخت هتل، پيست‌هاي ساحلي و مراکز خريد است.

جالب اينجاست اغلب اين پروژه‌ توسط سرمايه‌گذاران آمريکايي انجام خواهد شد و همين مسئله باعث شده است که دولت ويتنام با دقت بيشتري به بررسي اين پروژه‌ها بپردازد.

هنوز اغلب مجوزهاي شروع پروژه‌ها از طرف دولت براي اين سرمايه‌گذاران امضا نشده است.

M/110


انتهای پیام/

کد خبر 1386113018