نمايش آداب و سنن اعراب در جشنواره دبي

به گزارش ميراث آريا(CHTN)، هدف از برگزاري اين جشنواره تقويت چهره فرهنگي اعراب باديه‌نشين و برقراري بهتر ارتباط بين اعراب است.

اين جشنواره توسط پادشاه امارات شيخ خليفه‌بن‌زايد آل‌نهيان و شيخ فاطمه بن مبارک پشتيباني مي‌شود اين جشنواره داراي بخش‌هاي مختلف شامل نمايشگاه، کنفرانس‌هاي فرهنگي و برنامه‌هاي فلکور است.

M/110


انتهای پیام/

کد خبر 1386113035