تعامل سازمان گردشگري جهاني با مؤسسه رقابتي گردشگري و مسافرتي(TCI)

به گزارش ميراث آريا(CHTN)، سازمان گردشگري جهاني که بخشي از مجمع جهاني اقتصاد(WEF) است به‌منظور حفظ تعادل در بخش گردشگري در جوامع درحال توسعه نشستي را با شاخص مؤسسه رقابتي گردشگري و مسافرتي گذاشت.

\"جيوفري ليپمن\"، مشاور دبير کل WTO گفت: ما سعي مي‌کنيم تا به يک روند رو به رشد واقعي در بخش گردشگري کشورهاي در حال توسعه برسيم.

وي افزود: کشورهاي در حال توسعه در بخش گردشگري دوام و ثبات قابل ملاحظه‌اي را از خود نشان داده‌اند.

چنين حرکتي نياز به انتقال سرمايه مستحکم براي ساخت زيربناها و به‌کارگيري دانش فني دارد. اين عنصر مي‌تواند براي بازانديشي پايه‌هاي اقتصادي کشورهاي فقير و در حال توسعه براي جلوگيري از ضرر و زيان‌هاي احتمالي آنها، مثمرثمر باشد.

109/M

انتهای پیام/

کد خبر 138612208