اجداد فيل‌ها در مرداب زندگي مي کردند

به گزارش ميراث آريا (chtn)، فسيل‌هاي به دست آمده از خرطوم داران اوليه، نشان مي‌دهد که فيل‌هاي نخستين در محيطي آبي زندگي مي‌کردند.

بقاياي دندان حيواني از خانواده خرطوم داران به نام، موئريتريوم (Moeritherium) حاکي از آن است که اين حيوان از گياهان رودخانه‌ها تغذيه و در مرداب زندگي مي‌کرده است.

الکساندر ليو، رهبر تيم تحقيق گفت: زندگي اين حيوان همانند اسب آبي بوده و اين گونه نزديک‌ترين نمونه به فيل‌هاي امروزي است.

موئريتريوم‌ها حدود 37 ميليون سال پيش قبل از آنکه شجره نامه فيل‌ها ثبت شود زندگي مي‌کردند./109انتهای پیام/

کد خبر 1387012720