کشف ويرانه‌هاي 3000 ساله در بوليوي

به گزارش ميراث آريا(chtn)، مقبره‌هاي باستاني، منسوجات، ظروف سفالي و جواهرآلات و صدها شي ديگر با قدمتي چندهزار ساله، حاصل اکتشاف تصادفي افرادي است که در حال هموار کردن زمين براي ساخت فروشگاهي زنجيره‌اي بودند.

سرجيو چاوز، استاد باستان شناسي دانشگاه ميشيگان گفت: ساکنان قديمي اين منطقه معابد کوچکي درکنار درياچه مي ساختند که فاصله زماني هرکدامشان دو ساعت بوده است.

وي افزود: با برسي‌هاي بيشتر بر روي اين منطقه موفق به کشف آثاري از دوره هاي مختلف در اين منطقه شديم. از تيواناکوها گرفته تا اينکاها و غيره.

برخلاف کشف چنين گنجينه‌هايي، مقامات محلي براتمام ساخت فروشگاه زنجيره اي خود در اين منطقه اسرار دارند، امري که با مخالفت باستان شناسان روبرو شده است.

چاوز تصريح کرد: مابايد اين آثار را براي مردم سالم نگاه داريم تا آنها به فرهنگ و تمدن غني خود پي ببرند./109

انتهای پیام/

کد خبر 1387042240